top of page

2017 Ngày 24 tháng 7: Roger Sanchez @ Sala Pelicano

Roger Sanchez là nhà DJ người Mỹ gốc Dominica người đã ghi được nhiều bản hit trên các bảng xếp hạng phổ biến của châu Âu và thế giới. Còn được gọi là Roger S. y The S Man

bottom of page