top of page

2017 Ngày 17 tháng 9: Cuộc đua dành cho Nữ @ Paseo Marítimo La Coruña

Tải xuống hình ảnh không khả dụng từ mobile mobile devices.

Cuộc đua dành cho nữ đã có hơn 7.000 vận động viên trong lần tổ chức thứ năm tại thành phố La Coruña. Một buổi sáng với tinh thần thể thao đề cao, ăn mừng và đoàn kết. Cuộc đua là sự kiện thể thao dành cho nữ lớn nhất ở châu Âu, bao gồm 8 thành phố ở Tây Ban Nha. Bạn có thể xem một phóng sự ảnh về cuộc đua đã diễn ra như thế nào. Làm tốt lắm các cô gái!

bottom of page