top of page

NHIẾP ẢNH

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho các chiến dịch quảng cáo và mục đích thương mại. Chúng tôi làm việc trong studio, nội thất và ngoại thất cung cấp dịch vụ chìa khóa trao tay. Chúng tôi đảm nhận hướng sáng tạo, sản xuất và chỉnh sửa tài liệu providing một kết quả chuyên nghiệp và sự hài lòng đảm bảo


Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và chúng tôi làm việc với các công ty de tính địa phương, quốc gia và quốc tế.

bottom of page