top of page

2017 Ngày 2 tháng 9: Đêm mặn Latinh @ Casa del Agua Termaria

#La Noche Salada là hoạt động mới hàng tháng ở Talaso. Một hoạt động giải trí khác, vào ban đêm, dành cho những người trên 16 tuổi muốn dành thời gian khác biệt và đáng ngạc nhiên ở Talaso. Với DJ Luicci&Vega, ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt, đồ ăn nhẹ và đồ uống không cồn, xổ số và nhiều điều bất ngờ. Chúng tôi đang đợi bạn vào Thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, lúc 9:30 tối. lúc 01:30 sáng

bottom of page