top of page

VIDEO QUẢNG CÁO

Juve Multimedia dẫn đầu việc sản xuất các video quảng cáo cho các sự kiện ở Galicia.

 

Quảng bá sự kiện, sản phẩm hoặc doanh nghiệp của bạn bằng các phần video của chúng tôi được điều chỉnh để xem trên mạng xã hội. 

 

Chúng tôi tạo ra các tác phẩm có âm nhạc, thuyết minh, video, ảnh, đồ họa có thời lượng và nhịp điệu tối ưu để đảm bảo sự chú ý của người xem và chuyển đổi thành doanh thu của họ. 

 

Định dạng ngang, dọc, vuông, câu chuyện trên instagram, facebook, twitter, màn hình led, vật tổ, điểm đánh dấu video, video của chúng tôi luôn được điều chỉnh hoàn hảo để phân phối ngoại tuyến và trực tuyến hoặc thông qua các chiến dịch quảng cáo. 

Videos promocionales

Videos promocionales

Cordis Spain - Kickoff video 2022

Decabike 2021 Coruña video promocional

Rememberland en Pelícano

Steve Angello en Pelícano Video Storie Instagram

bottom of page